Thông báo Về việc phát động Cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Hà Giang” năm 202031/07/2020

Nhằm tăng cường các giải pháp, đa dạng hóa nội dung trong hoạt động xúc tiến quảng, thu hút khách du lịch đến Hà Giang và thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp, nhà đầu tư và du khách đối với tiềm năng và các sản phẩm du lịch hấp dẫn của Hà Giang, đồng thời lựa chọn những bức ảnh đẹp về Du lịch Hà Giang, nhằm xây dựng nguồn cơ sở dữ liệu hình ảnh du lịch về Hà Giang phục vụ các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch của tỉnh. Ban tổ chức cuộc thi: ”Ảnh đẹp du lịch Hà Giang năm 2020” phát động cuộc thi: ”Ảnh đẹp du lịch Hà Giang năm 2020”, cụ thể:

1. Đối tượng dự thi

– Tất cả công dân Việt Nam trong và ngoài nước; người nước ngoài đang công tác, sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

– Các Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký cuộc thi không được tham gia dự thi.

2. Số lượng tác phẩm dự thi: ảnh dự thi là ảnh đơn hoặc ảnh bộ. Mỗi bộ ảnh được tính là 1 tác phẩm gồm 5 đến 8 ảnh, được sắp xếp thứ tự theo ý tưởng của tác giả, đồng thời có phần chữ giới thiệu nội dung của tác phẩm. Mỗi tác giả được dự thi 8 tác phẩm (kể cả tác phẩm ảnh bộ), dưới dạng kỹ thuật số. Tác giả dự thi chỉ được đăng ký một tên và dùng một địa chỉ để gửi ảnh dự thi (nếu tác giả dùng nghệ danh thì phải ghi kèm họ và tên chính thức của mình).

3. Thời gian nhận tác phẩm dự thi

– Thời gian nhận: Từ ngày thông báo phát động cuộc thi đến hết 24h ngày 30/9/2020 .

– Thời gian chấm và tổ chức tổng kết, trao giải cuộc thi: Trong tháng 10/2020.

4. Địa chỉ nhận các tác phẩm dự thi
Nhận file ảnh online: Upload trực tiếp tại website:

http//www.thianhdepdulichhagiang2020.com

Chi tiết liên hệ:

Phòng Tuyên truyền và Quảng bá Du lịch – Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Hà Giang – Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang.

– Địa chỉ: Số 200, đường Trần Phú, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

– Điện thoại: 0962.252.555 – 0976.073.900

(Có Thể lệ Cuộc thi kèm theo)
Chi tiết cuộc thi: http://thianhdepdulichhagiang2020.com/