Tự hào hình ảnh Công viên địa chất Cao nguyên đá ngày càng lan tỏa12/09/2018

Giai đoạn 2014 – 2018, Công viên địa chất toàn cầu (CVĐCTC) Cao nguyên đá Đồng Văn thực hiện 16 khuyến nghị của Chuyên gia Mạng lưới CVĐCTC, như: Hoàn thiện hệ thống thông tin về Công viên; bảo tồn, phát huy các giá trị di sản địa chất, văn hóa, xã hội bản địa; tạo sinh kế bền vững và tập trung trao quyền cho người dân địa phương; đảm bảo hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng thân thiện, phù hợp với thiên nhiên và môi trường; chú trọng phát triển du lịch địa chất và mạng lưới đường mòn đi bộ Công viên địa chất gắn với phát triển đội ngũ hướng dẫn viên địa phương; hỗ trợ cho các doanh nghiệp và sản phẩm địa phương, nâng cao chất lượng của các đối tác CVĐCTC; nâng cao nhận thức về Công viên thông qua giáo dục cộng đồng; tích cực nâng cao vị thế của mình trên thế giới…

 

Khách du lịch nước ngoài đến Cao nguyên đá Đồng Văn.

Cao nguyên đá Đồng Văn là một di sản chứa đựng nhiều loại hình di sản địa chất, di sản văn hóa, sinh học có giá trị. Trong nỗ lực đẩy mạnh công tác thông tin, đến nay hệ thống thông tin về Công viên đã và đang được hoàn thiện một cách khoa học và đã hình thành 3 tuyến du lịch với 45 điểm. 4 Trung tâm thông tin trong vùng Công viên và 1 Trung tâm hỗ trợ du khách tại tỉnh được xây dựng, phát huy; các điểm di sản địa chất được mở cửa cho công chúng, có biển chỉ đường, biển báo đỗ xe, biển báo hướng; bản đồ du lịch, tài liệu hướng dẫn được xây dựng phục vụ khách thăm quan. Hệ thống bảo tàng trưng bày từ Bảo tàng tỉnh đến các Trung tâm thông tin đều có các gian trưng bày thường xuyên với nhiều chủ đề về di sản Công viên đá. Tỉnh ta đã rất quan tâm xây dựng 21 điểm phát sóng wifi miễn phí trên vùng Công viên và thành phố Hà Giang phục vụ phát triển du lịch. Công tác quảng bá hoạt động du lịch vùng công viên được quan tâm. Hình ảnh về Công viên đá được quảng bá rộng rãi trên các website của tỉnh, của 8 tỉnh Tây Bắc, các phương tiện thông tin đại chúng; BQL CVĐCTC UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn đã tích cực quảng bá hình ảnh Công viên trên facebook và các mạng xã hội.

Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng cho nhân dân được đẩy mạnh những năm qua. Tỉnh đã ban hành các kế hoạch, chương trình tuyên truyền, huy động cả hệ thống chính trị cùng thực hiện tuyên truyền, xây dựng, bảo tồn các giá trị di sản Công viên đá. Các ngành, các địa phương đã nổ lực tuyên truyền, đặc biệt là việc tuyên truyền tại các thôn, bản vùng sâu, xa, biên giới thông qua nhiều hình thức tuyên truyền linh hoạt, qua đó đã góp phần từng bước nâng cao nhận thức người dân với nhiệm vụ bảo vệ, xây dựng và phát triển Công viên.

Những năm qua, để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trong vùng Công viên, ngoài các chính sách đầu tư phát triển theo quy định của Nhà nước, Hà Giang đã xây dựng được các mô hình kinh tế nông nghiệp trong vùng. Đồng thời tích cực tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, giống cây, con cho người dân trong vùng; đẩy mạnh luân canh tăng vụ, tăng giá trị sản phẩm trên đơn vị diện tích đất canh tác, xây dựng các mô hình chăn nuôi vệ sinh, an toàn; Chương trình xây dựng Nông thôn mới trong vùng đang được đẩy mạnh với nhiều kết quả tích cực. Tỉnh cũng tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút đầu tư phát triển du lịch, dịch vụ không ảnh hưởng tiêu cực đến các di sản, cảnh quan Công viên; thúc đẩy phát triển các làng nghề truyền thống, các sản phẩm đặc trưng bản địa…

Qua hành trình 4 năm xây dựng theo quy định của Mạng lưới CVĐCTC, với sự quan tâm từ Trung ương đến sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, đã thúc đẩy mạnh việc xây dựng, bảo tồn và phát triển, giúp Công viên đá hoàn thành tốt nhiều nội dung theo tiêu chí của Mạng lưới. Chúng ta có quyền tự hào khi Công viên đá dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng nét đẹp nổi bật đã và đang được lan tỏa rộng trên toàn cầu. Việc xây dựng CVĐCTC UNESCO Cao nguyên đá đã góp phần thúc đẩy phát triển KT – XH, có tác động tích cực đến cuộc sống người dân ở 4 huyện Cao nguyên đá nói riêng và tỉnh Hà Giang nói chung.

Trong sự phát triển của Cao nguyên đá thời gian tới, cần tiếp tục có sự chung tay xây dựng của Chính phủ và các bộ, ngành T.Ư, của cả hệ thống chính trị trong tỉnh trong việc thực hiện các dự án xây dựng hạ tầng du lịch theo Quy hoạch Cao nguyên đá Đồng Văn được Chính phủ phê duyệt; có những hỗ trợ trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa – xã hội của cộng đồng các dân tộc nơi đây. Tiếp tục thực hiện tốt sự phối hợp giữa các ngành chức năng trong quản lý xây dựng cơ sở hạ tầng; phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng của Công viên đá và các điểm du lịch nổi bật; khai thác giá trị của di sản địa chất, văn hóa và đa dạng sinh học để phục vụ phát triển du lịch.

Tác giả: Huy Toán

(Nguồn: hagiang.gov.vn)