Tuyên truyền bảo vệ di sản công viên địa chất toàn cầu17/07/2018

Nhằm nâng cao ý thức của nhân dân và cả cộng đồng trong việc bảo vệ, gìn giữ, bảo tồn các di sản các di sản trên địa bàn huyện nói chung và xã Lũng Táo nói riêng; Tối ngày 09/7/2018, Trung tâm Văn hóa thông tin và Du lịch huyện Đồng Văn phối hợp với UBND xã Lũng Táo tổ chức buổi Văn nghệ, tuyên truyền Bảo vệ di sản Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn.

UploadFile_000069127
Trung tâm Văn hóa thông tin và Du lịch huyện Đồng Văn phối hợp với UBND xã Lũng Táo tổ chức buổi Văn nghệ, tuyên truyền Bảo vệ di sản Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn.

 Với các nội dung tuyên truyền phong phú, đa dạng như: Tiểu phẩm “Đá của nhà tao” tuyên truyền nâng cao nhận thức về công viên địa chất toàn cầu; Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; tuyên truyền giáo dục pháp luật; tuyên truyền về thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và văn nghệ cổ động…, qua sự tham gia biểu diễn, tuyên truyền của Đội tuyên truyền văn hóa lưu động thuộc Trung tâm Văn hóa thông tin và Du lịch huyện Đồng Văn. Buổi tuyên truyền đã thu hút được trên 400 bà con nhân dân trên địa bàn xã đến xem và cổ vũ.

Thông qua buổi tuyên truyền đã giúp bà con nhân dân nâng cao được ý thức trong việc bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa trên địa bàn xã nói riêng và toàn huyện nói chung, góp phần vào việc bảo vệ công viên đại chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn./.

Cháng Văn Minh UBND Lũng Táo

(Nguồn: Trang thông tin điện tử huyện Đồng Văn)