UBND tỉnh công bố các Quyết định về tổ chức bộ máy, cán bộ31/08/2017

Chiều 30.8, UBND tỉnh đã tổ chức Lễ công bố các Quyết định về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ. Dự buổi lễ có đồng chí Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo, cán bộ, CCVC Ban Quản lý Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn; Trung tâm Xúc tiến du lịch; Cổng thông tin điện tử, Sở Thông tin – Truyền thông; Trung tâm Công báo – Tin học,  Văn phòng UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý trao Quyết định điều động cho đồng chí Ma Ngọc Giang, Nguyễn Thanh Giang.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý trao Quyết định điều động cho đồng chí Ma Ngọc Giang, Nguyễn Thanh Giang.

Tại Lễ công bố, Lãnh đạo Sở Nội vụ đã đọc Quyết định của UBND tỉnh về việc: Chuyển giao, sáp nhập BQL Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, trực thuộc UBND tỉnh vào Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch, trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành BQL Công viên địa chất và Thông tin xúc tiến du lịch, trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang. Quyết định về việc sáp nhập bộ phận Cổng Thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin – Truyền thông vào Trung tâm Công báo – Tin học, thuộc Văn phòng UBND tỉnh thành Trung tâm Thông tin – Công báo, trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh. Quyết định điều động, phân công 2 đồng chí Ma Ngọc Giang, Nguyễn Thanh Giang, Phó BQL Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn giữ cương vị Phó BQL Công viên địa chất và Thông tin xúc tiến du lịch.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Đức Quý đề nghị BQL Công viên địa chất và Thông tin xúc tiến du lịch; Trung tâm Thông tin – Công báo tập trung kiện toàn tổ chức; phân công giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, từng cá nhân; nâng cao tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đối với BQL Công viên địa chất và Thông tin xúc tiến du lịch đồng chí đề nghị tích cực tham mưu giúp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai thác, tổng hợp và cung cấp thông tin thị trường, sản phẩm du lịch, lập dự án đầu tư về du lịch; nâng cao chất lượng và số lượng nguồn nhân lực về du lịch; nghiên cứu xây dựng các sản phẩm du lịch mới… Thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản Công viên địa chất; triển khai các chương trình, kế hoạch đầu tư xây dựng hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật, tôn tạo, tu bổ các công trình nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của Công viên địa chất; triển khai hoạt động tuyên truyền, quảng bá để mở rộng hợp tác, thu hút sự hỗ trợ về tài chính và KHKT của các tổ chức Quốc tế, nhà khoa học, du khách… Đối với Trung tâm Thông tin – Công báo phải đảm bảo cho Công thông tin điện tử của tỉnh hoạt động thông suốt, liên tục, an toàn thông tin dữ liệu; phối hợp với các phòng, ban, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ban, ngành của tỉnh chuẩn bị nội dung cho các cuộc họp báo; tiếp nhận, đăng ký, công bố, lưu trữ văn bản do cơ quan Nhà nước cấp tỉnh và người có thẩm quyền ban hành gửi đến theo quy đinh của pháp luật; rà soát, đối chiếu, kiểm tra lần cuối các văn bản trước khi đăng công báo…

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã trao Quyết định điều động, giao nhiệm vụ cho đồng chí Ma Ngọc Giang, Nguyễn Thanh Giang tiếp tục phát huy năng lực, trình độ, tinh thần trách nhiệm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao phó.

An Dương

(Nguồn: Báo Hà Giang điện tử)