Ban Quản lý Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn

Số 16 - đường Trần Phú - thành phố Hà Giang - tỉnh Hà Giang.

Điện thoại/fax: 02193.860.393.

Email: hagianggeopark@gmail.com

Trung tâm thông tin khu vực huyện Quản Bạ

Thôn Nà Khoang 2 - Xã Quản Bạ - huyện Quản Bạ - tỉnh Hà Giang.

Điện thoại: 02193.846.929.

Email: quanba.info@gmail.com

Trung tâm thông tin khu vực huyện Yên Minh

Xã Lao Và Chải - Huyện Yên Minh - Tỉnh Hà Giang.

Điện thoại/fax: 0: 2193.858.668.

Email: yenminh.info@gmail.com

Trung tâm thông tin khu vực huyện Đồng Văn

Tổ 3 - thị trấn Đồng Văn - huyện Đồng Văn - tỉnh Hà Giang.

Điện thoại/fax :02193.856.999

Email: dongvan.info@gmail.com

Trung tâm thông tin khu vực huyện Mèo Vạc

Thị trấn Mèo Vạc - Huyện Mèo Vạc - Tỉnh Hà Giang.

Điện thoại/fax: 02193.871.228.

Email: meovac.info@gmail.com