Thành phố Hà Giang01/08/2014

BQL CVĐC toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn đã ký kết đối tác chính thức với 16 đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh và dịch vụ, trong đó có 5 cơ sở lưu trú:

– Khách sạn Hoàng Anh

– Khách sạn Cao Nguyên

– Khách sạn Huy Hoàn

– Nhà khách Hà An

– Khu du lịch sinh thái Trường Xuân