Bề mặt san bằng Lũng Pù15/11/2018

Bề mặt san bằng Lũng Pù phân bố ở xã Lũng Pù, huyện Mèo Vạc. Khu vực Lũng Pù nằm trên bề mặt san bằng 1.000-1.300m với cảnh quan hoang mạc đá điển hình, các khối karst dạng vòm, các tháp nón rời và karst dạng dãy hướng Tây Bắc – Đông Nam và Đông Bắc – Tây Nam. Nón karst là các chóp cân, chóp lệch, các khối chóp nhọn thấp, các chóp rất thoải chuyển tiếp dần dần vào các bề mặt carren tàn rất rộng lộ ra trong đất nâu chứa nhiều dăm bauxit, dăm vôi.

 image321

Cảnh quan cụm đỉnh – lũng karst ở Lũng Pù

Chân của vòm karst Lũng Pù với các khối chóp lớn nối nhau qua các yên ngựa thoải. Các lũng xen giữa chúng trở nên sâu hơn, đôi chỗ còn có hố sụt karst và có những khoảnh rừng đá trên sườn đi kèm hiện tượng trượt mảng chân. Đây là những địa hình karst ở giai đoạn phát triển cuối cùng được bảo tồn từ thời kỳ Pliocene giữa (cách đây khoảng 2,5 đến 3,6 triệu năm) tới nay. Ngoài ra, tại khu vực này còn có thể quan sát bề mặt san bằng 1.500-1.700 m với cảnh quan hoang mạc đá trên vùng phân thủy được bảo tồn từ thời kỳ Pliocene sớm (cách đây khoảng trên 3,6 triệu năm).

Vương Vĩnh Thái

BQL Công viên địa chất