BQL Công viên địa chất Toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, nỗ lực qua 1 năm hoạt động02/01/2013

Với quyết tâm bảo tồn và phát huy giá trị Công viên địa chất Toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn (CVĐCTC CNĐĐV), năm 2012, dù còn nhiều khó khăn, nhưng BQL CVĐCTC CNĐĐV đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ được giao, từng bước xây dựng, phát triển CNĐĐV đáp ứng đủ tiêu chí của UNESCO về CVĐCTC, đồng thời đưa hình ảnh CNĐĐV đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước…

 

Cua M, điểm dừng chân của nhiều khách du lịch khi lên Cao nguyên đá

 

Điểm nổi bật là BQL đã tích cực tham mưu cho Đảng bộ tỉnh Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng thực hiện xây dựng và phát triển CVĐCTC CNĐĐV giai đoạn 2012 – 2015; Đề án thành lập các Trung tâm thông tin tại 4 huyện vùng Công viên; tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo xây dựng và phát triển Công viên địa chất và có các hoạt động cụ thể, tích cực; Ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát triển CVĐCTC. Cùng với đó, với chức năng của mình, BQL đã nỗ lực triển khai xây dựng các kế hoạch khảo sát, điều tra các điểm di sản, kế hoạch hợp tác song phương, các nhiệm vụ bảo tồn và nghiên cứu khoa học; hoạt động nâng cao nhận thức cộng đổng; các hoạt động tuyên truyền, quảng bá và phát triển du lịch, nâng cao nguồn lực du lịch phục vụ phát triển du lịch trên CVĐC.

Tiến sỹ Nguyễn Lê Huy, Trưởng BQL CVĐCTC CNĐĐV cho biết, thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh và Văn phòng Chính phủ về lấy ý kiến các bộ, ngành chức năng ở T.Ư vào Dự thảo Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị CVĐCTC CNĐĐV, giai đoạn 2012 – 2020, tầm nhìn 2030. Trên cơ sở ý kiến của 10 bộ, ngành T.Ư và Văn phòng Chính phủ, BQL CVĐCTC đã phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ Dự thảo Quy hoạch báo cáo với tỉnh. Trong tháng 12, hồ sơ Quy hoạch đã được Bộ VHTT&DL trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đây là bước đi quan trọng cho sự phát triển của CVĐCTC CNĐĐV. Đặc biệt trong năm 2012, nhiều hoạt động phối hợp nghiên cứu khoa học vùng CVĐC như khảo sát các điểm khảo cổ học đã được BQL tiến hành, phát hiện nhiều dấu vết, hiện vật và các điểm hang đá có dấu tích người tiền sử. Từ đó, Viện Khảo cổ học Việt Nam đã đánh giá vùng CVĐCTC CNĐĐV có nhiều dấu tích khảo cổ thuộc thời kỳ tiền sơ sử, cần tiếp tục khảo sát trên diện rộng và đẩy mạnh các cuộc khai quật khảo cổ học. BQL đã tích cực sưu tầm, tìm kiếm kết hợp điều tra, khảo sát hoàn thiện tài liệu về giá trị di sản địa chất, di sản văn hóa và đa dạng sinh học ở 15 cụm di sản địa chất tại các huyện CVĐC làm cơ sở xây dựng bộ tài liệu thuyết minh phục vụ du lịch; tích cực phối hợp với sở Xây dựng, sở Tài nguyên môi trường và các huyện triển khai khảo sát, xác định vị trí các điểm mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại 68/68 xã, thị trấn ở 4 huyện CNĐĐV nhằm tránh xâm hại đến di sản địa chất, di sản văn hóa, đa dạng sinh học, cảnh quan môi trường; xây dựng phương án bảo vệ khẩn cấp các điểm di sản có nguy cơ bị xâm hại…

Để thúc đẩy phát triển du lịch CVĐC, BQL đã tích cực xây dựng dự thảo Đề cương, tổ chức họp tư vấn, lấy ý kiến tham gia dự thảo Đề cương phát triển Du lịch CVĐCTC CNĐĐV để hoàn thiện trình UBND tỉnh phê duyệt. Ban đã tổ chức Hội nghị gặp mặt nhiều doanh nghiệp cung cấp sản phẩm du lịch, dịch vụ, nhằm tạo mối liên kết xây dựng và phát triển du lịch CVĐC; phối hợp với các chuyên gia Dự án hợp tác Việt Bỉ và tổ chức Livingstone Dialogue mở các lớp về kỹ năng phát triển du lịch. Cùng với đó, Ban đã hoàn thiện nội dung thông tin về 3 tuyến du lịch chính trên địa bàn, xây dựng các tuyến du lịch phụ trên khu vực CVĐC; phối hợp với Văn phòng UNESCO Hà Nội bàn giao và triển khai Bộ công cụ lập kế hoạch quản lý và phát triển du lịch tại các khu di sản, bảo tồn của UNESCO trên địa bàn CVĐC.

Chú trọng tuyên truyền, BQL đã tích cực phối hợp với các đơn vị truyền thông trong và ngoài tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá hình ảnh CVĐC CNĐĐV. Cùng với việc duy trì website và xuất bản bản tin tuyên truyền về CVĐC, BQL cũng tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các địa phương trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về CVĐC. Tiến hành đặt liên kết, tuyên truyền trên một số trang web như: Báo Hà Giang điện tử, Cổng Thông tin điện tử Hà Giang, kênh thông tin đối ngoại của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Tổng cục Du lịch Việt Nam, Diễn đàn Phượt, trang thông tin điện tử huyện Đồng Văn… Từ đó, tích cực đưa hình ảnh CVĐCTC CNĐĐV ngày càng đến gần hơn với bè bạn trong nước và quốc tế.