Bước đầu ứng dụng công nghệ GIS tại Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang15/08/2017

Nhằm quản lý, phát triển và quảng bá hình ảnh du lịch đáp ứng đòi hỏi thực tiễn, năm 2016 Ban Quản lý Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn (BQL)cùng các nhà khoa học Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) do PGS.TS. Trần Viết Khanh – Phó Giám đốc ĐHTN chủ trì, đã triển khai ứng dụng Hệ thông tin địa lývào quản lý hoạt động du lịch tại Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn. Ứng dụng này là một phần sản phẩm nghiên cứu của đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng Hệ thông tin địa lý (GIS) xây dựng bản đồ trực tuyến quản lý không gian du lịch tỉnh Hà Giang”.

Hệ thống thông tin địa lý (Geographical Information System – GIS) là một công cụ trợ giúp đắc lực nhiều hoạt động kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh của nhiều quốc gia trên thế giới. GIS có khả năng đánh giá hiện trạng các quá trình, các hiện tượng tự nhiên, kinh tế – xã hội thông qua chức năng thu thập, quản lý, truy vấn, phân tích và tích hợp các thông tin gắn với phân bố không gian (bản đồ) trên cơ sở tọa độ của các đối tượng địa lý.

Xét dưới góc độ ứng dụng, GIS có thể được hiểu là công nghệ xử lý các dữ liệu thuộc tính và dữ liệu không gianđể biến chúng thành các thông tin trợ giúp quyết định trong công tác quản lý. Tùy thuộc vào nhu cầu của người sử dụng mà hệ thống có thể tích hợp thông tin ở nhiều mức khác nhau để phục vụ nhu cầu điều hành, quản lý kinh tế – xã hội một cách nhanh chóng và hiệu quả. Hiện nay, GIS được công nhận là một hệ thống có nhiều lợi ích không chỉ trong công tác thu thập đo đạc, quản lý, phân tích không gian mà còn hỗ trợ rất hiệu quả trong công tác điều tra, phân tích hiện trạng và dự báo xu hướng diễn biến tài nguyên – môi trường.

Việc triển khai ứng dụngkết quả nghiên cứu của các nhà khoa học ĐHTN đã hỗ trợ tích cực và hiệu quả cho BQL trong việc quản lý và cung cấp thông tin về hoạt động du lịch; quản lý,kiểm kê tài nguyên thiên nhiên nói chung, tài nguyên du lịch nói riêng trên Cao nguyên đá Đồng Văn. Bên cạnh đó, công nghệ GIS còn cung cấp thông tin về hệ thống các di sản địa chất, địa mạo, hệ thống dịch vụ và cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch.Qua đó khẳng định tính hiệu quả của việc quản lý du lịch bằng công nghệ GIS phù hợp với xu thế phát triển của cuộc Cách mạng công nghệ 4.0.Tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là các di sản địa chất -địa mạo và môi trường du lịch là những yếu tố luôn chịu tác động của con người trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội. Nếu không có công cụ đủ mạnh để quản lý sự biến động cả về không gian và thời gian thì khó có thể kiểm soát thực trạng và đưa ra những biện pháp hữu hiệu, kịp thời để bảo vệ và ngăn chặn sự suy giảm tài nguyên, môi trường trên Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.

PGS. TS Trần Viết Khanh

Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên