(Tiếng Việt) Chương trình du lịch “Qua những miền di sản ruộng bậc thang” tỉnh Hà Giang lần thứ III và Lễ hội “Hoa Tam giác mạch” lần thứ VI, năm 202024/07/2020

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.