Đáy sông cổ Mèo Vạc20/08/2017

Thuộc xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Tại điểm quan sát đứng trên Quốc lộ 4C nhìn theo phương 450, quan sát di tích đáy cổ nhất của thung lũng Mèo Vạc nằm ở độ cao 900m. Di tích đáy cổ nhất của thung lũng Mèo Vạc đeo trên sườn ở độ cao 900m tương đồng với độ cao đáy hiện tại, phát hiện lần đầu tiên trên đường xuống cầu Tràng Hương. Đầu bắc thung lũng Mèo Vạc là một hẻm vực thực thụ đang hình thành do một con suối đang đào sâu lòng rất mạnh tạo hẻm dạng chữ V, mới chỉ dài khoảng 2km.

Di tích đáy cổ nhất của thung lũng Mèo Vạc đeo trên sườn ở độ cao 900m tương đồng với độ cao đáy hiện đại, phát hiện lần đầu trên đường xuống cầu Tràng Hương

Ở đỉnh suối một thác nước trẻ đang lùi dần gặm dần vào đáy cổ của thung lũng Mèo Vạc và làm mất đi tầng tích tụ aluvi khá trẻ trên mặt đáy của nó. Tầng aluvi khá trẻ này hiện chỉ còn tồn tại trên đoạn thượng nguồn của dòng suối này tại Thê Lê Vạn (xã Pả Vi). Sự lùi dần của thác đã để lại các di tích đáy cổ của thung lũng Mèo Vạc đeo trên sườn ở độ cao 900m tương đồng với độ cao mặt đáy rất bằng phẳng của thung lũng Mèo Vạc hiện đại.

Đó là di tích thềm sông cổ nhất của thung lũng Mèo Vạc cũng như thung lũng Nho Quế lần đầu tiên được phát hiện. Nguyên nhân tạo hẻm vực Mèo Vạc trẻ chính là do sự thành tạo hẻm Tu Sản làm hạ thấp cơ sở xâm thực địa phương gây nên.

BQL Công viên địa chất