(Tiếng Việt) Đoàn tiền thẩm định Mạng lưới CVĐCTC kiểm tra công tác chuẩn bị cho tái đánh giá CVĐCTC tại Mèo Vạc23/11/2017

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.