Dự báo thời tiết khu vực CVĐC ngày 26/03/201826/03/2018

Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, hửng nắng, gió nhẹ , trời rét, có nơi rét đậm.
mua-nho  

Nhiệt độ thấp nhất: 13-15 0C

 Nhiệt độ cao nhất: 20-220C

Độ ẩm trung bình: 85%

 

(Nguồn:hagiangtv.vn)