DỰ BÁO THỜI TIẾT TỈNH HÀ GIANG NGÀY 23, 24, 25/3/201722/03/2017

Ngày 23/3

 mua

Mưa vừa, lặng gió

Nhiệt độ: 24 – 270C

Ngày 24/3

mua

Mưa vừa, lặng gió

Nhiệt độ: 20 – 280C

Ngày 25/3

mua

 

Trời mưa vừa, gió nhẹ.

Nhiệt độ: 17 – 210C

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương