Huyện Quản Bạ14/07/2015

1. HTX dệt lanh Hợp Tiến – Cơ sở dệt lanh Lùng Tám

Địa chỉ: Thôn Hợp Tiến, xã Lùng Tám, Quản Bạ

2. Công ty cổ phần thương mại công nghệ Bình Minh III

Địa chỉ: Xã Quyết Tiến, Huyện Quản Bạ.