Nâng cao nhận thức về giá trị di sản Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn cho học sinh phổ thông tỉnh Hà Giang28/10/2013

Chiều 24/10, tại trường Cao đẳng sư phạm Hà Giang diễn ra buổi hội thảo khoa học “Nâng cao nhận thức về giá trị di sản Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn cho học sinh phổ thông tỉnh Hà Giang” Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo UBND các huyện trên vùng CVĐC; lãnh đạo BQL Công viên địa chất; lãnh đạo các phòng giáo dục, trường nội trú và các trường THCS tại thành phố Hà Giang và 4 huyện vùng CVĐC.

 

 

Tại hội thảo, Ban chủ nhiệm đề tài đã báo cáo tiến trình thực hiện nội dung sản phẩm đề tài, tài liệu giáo dục di sản mang tên: “Di sản Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn trong tay thế hệ trẻ Hà Giang” bao gồm 12 modul ngoại khoá được chia làm 3 phần: giáo dục di sản tổng hợp; giáo dục di sản theo chuyên đề; giáo dục di sản thông qua hội thi. Để thực hiện được các modul giáo dục di sản trên, nhóm nghiên cứu đã thực hiện nhiều chuyến khảo sát sưu tầm tư liệu, học hỏi kinh nghiệm tại các tổ chức Unesco Việt Nam, trung tâm di sản Quốc gia, các trang wed của các quốc gia thuộc mạng lưới GGN vê giáo dục di sản. Hiệu quả bước đầu của đề tài được các giáo viên và học sinh đánh giá cao thông qua thực nghiệm sư phạm tại 2 huyện Đồng Văn và Mèo Vạc.

 

Các đại biểu tham dự hội thảo đều đồng tình, nhất trí với thực trạng và tính cấp thiết của vấn đề đưa giáo dục di sản Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn vào trường học trên địa bàn Công viên địa chất nói riêng và toàn tỉnh Hà Giang nói chung. Đặc biệt, việc giáo dục trong nhà trường phổ thông luôn được coi là phương tiện mũi nhọn vì mục tiêu hướng đến việc nâng cao nhận thức về giá trị di sản Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn cho học sinh chủ nhân thực sự của di sản.

 

 

Đồng chí Ma Ngọc Giang, Phó trưởng ban quản lý CVĐC Cao nguyên đá Đồng Văn chia sẻ quan điểm về việc đề tài nghiên cứu mang tính ứng dụng cao, qua các chuyên đề chuyên sâu về di sản và giá trị di sản. Cần có những hành động kịp thời, thiết thực để bảo tồn và phát triển các di sản văn hoá trên Cao nguyên đá Đồng Văn. Việc đưa giáo dục di sản CVĐC toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn trong giai đoạn hiện nay vào trường học sẽ bước đầu phát huy được năng lực tiếp cận di sản của thế hệ trẻ thông qua việc phản ánh thông tin, xác định mục đích bản thân và cộng đồng trong bảo tồn và phát huy những giá trị di sản CVĐC thông qua các hoạt động thiết thực học sinh sẽ là tuyên truyền viên tích cực giúp người dân hiểu biết rõ nét hơn về các giá trị của Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.