Phóng sự ảnh: Sắc màu Lễ hội truyền thống dân tộc Cờ Lao17/09/2018

Hà Giang được ví như bảo tàng sống bởi sự đa dạng về văn hóa tộc người với 19 dân tộc anh em. Trong đó, có dân tộc Cờ Lao, một dân tộc ít người của cả nước, sinh sống rải rác ở các huyện Hoàng Su Phì, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc. Nhằm bảo tồn văn hóa truyền thống của dân tộc Cờ Lao, tạo sức mạnh gắn kết cộng đồng, khuyến khích nhân dân lao động, sản xuất, trong các ngày 10 – 11.9 Lễ hội Văn hóa truyền thống dân tộc Cờ Lao năm 2018 tại xã Túng Sán đã được tổ chức. Tại Lễ hội bà con có dịp giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, cất lời ca, tiếng hát với các làn điệu dân ca, dân vũ và các trò chơi dân gian thể hiện sự thông minh, khéo léo… đã khơi dậy và phát huy tốt những giá trị văn hóa truyền thống, đậm đà bản sắc của tộc người Cờ Lao ở Hà Giang.

Từ sáng sớm, người dân đã tất bật chuẩn bị để tiến hành nghi thức cúng.
Từ sáng sớm, người dân đã tất bật chuẩn bị để tiến hành nghi thức cúng.
Nghi lễ cúng Hoàng Vần Thùng, vị Thành Hoàng của dân tộc Cờ Lao ở xã Túng Sán.
Nghi lễ cúng Hoàng Vần Thùng, vị Thành Hoàng của dân tộc Cờ Lao ở xã Túng Sán.
Phụ nữ Cờ Lao trong trang phục truyền thống của dân tộc mình.
Phụ nữ Cờ Lao trong trang phục truyền thống của dân tộc mình.
Trò chơi đẩy gậy trong tiếng reo hò cổ vũ của đông đảo khán giả.
Trò chơi đẩy gậy trong tiếng reo hò cổ vũ của đông đảo khán giả.
Trò chơi kéo co thu hút sự tham gia và cổ vũ nhiệt tình của người dân.
Trò chơi kéo co thu hút sự tham gia và cổ vũ nhiệt tình của người dân.
Trò chơi bịt mắt bắt vịt đem lại nhiều tiếng cười cho khán giả.
Trò chơi bịt mắt bắt vịt đem lại nhiều tiếng cười cho khán giả.
Niềm vui ngày hội.
Niềm vui ngày hội.

 Tác giả: Nguyễn Phương

(Nguồn: Báo Hà Giang điện tử)