(Tiếng Việt) Tập huấn bồi dưỡng kỹ năng về phương pháp tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về CVĐC Toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn tại xã Sà Phìn huyện Đồng Văn16/05/2017

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.