Tập huấn tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn07/08/2017

         Từ ngày 25 – 28/7/2017, BQL Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn phối hợp với UBND 2 huyện Bắc Mê và Vị Xuyên tổ chức tập huấn tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về Công viên địa chất cho đối tượng tuyên truyền viên, cộng đồng dân cư trên địa bàn các địa phương tiếp giáp với Công viên địa chất toàn cầu bao gồm: xã Minh Sơn (huyện Bắc Mê) và xã Minh Tân (huyện Vị Xuyên). Dự lễ khai mạc Lãnh đạo BQL Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn; đại diện lãnh đạo UBND huyện Vị Xuyên và Bắc Mê; lãnh đạo xã Minh Tân và xã Minh Sơn.

 DSC_0013

Tập huấn cho lãnh đạo xã, lãnh đạo khối đoàn thể xã Minh Tân (huyện VỊ Xuyên). Ảnh: Bích Ngọc

        Thành phần tham gia lớp tập huấn gồm lãnh đạo xã; đại diện các khối đoàn thể của xã; lãnh đạo và cán bộ phụ trách đội tại các trường học trong xã; tuyên truyền viên của xã, thôn; Bí thư, Phó Bí thư và Trưởng phó các thôn (xóm) thuộc xã.

        Nội dung tập huấn tập trung vào giới thiệu khái quát chung các giá trị di sản trên Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn; Tập huấn kỹ năng, phương pháp tuyên truyền; Hướng dẫn công tác tuyên truyền trong trường học; Tham quan thực địa tại các điểm di sản trên địa bàn xã giáp ranh với Công viên địa chất.

 DSC_0186

Người dân tham gia tìm hiểu về Công viên địa chất và di sản địa chất.

Ảnh: Bích Ngọc

        Lớp tập huấn tại 2 xã đã có sự tham gia nhiệt tình của 441 học viên và người dân sinh sống tham dự tuyên truyền tại thôn xóm.

BQL Công viên địa chất