Thư chúc mừng năm mới của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn30/12/2017

Kính thưa đồng chí, đồng bào và toàn thể nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang!

Nhân dịp đón chào Xuân mới Mậu Tuất 2018, thay mặt lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND và UBMT Tổ quốc  tỉnh Hà Giang, tôi trân trọng gửi tới các bậc lão thành cách mạng; các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng; cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; cộng đồng các doanh nghiệp, nhà đầu tư, cùng toàn thể đồng bào trong tỉnh; những người con quê hương Hà Giang đang sinh sống, học tập và làm việc trên mọi miền của Tổ quốc và ở nước ngoài; những người bạn trong nước và nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại tỉnh Hà Giang lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Thưa đồng chí, đồng bào!

Năm 2017, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thời tiết diễn biến phức tạp khó lường, nguồn lực dành cho đầu tư phát triển giảm mạnh. Nhưng phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, quyết tâm vượt qua thách thức của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà, chúng ta vẫn đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được duy trì ổn định, niềm tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền ngày càng nâng cao; khối đại đoàn kết các dân tộc được củng cố vững chắc; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, tiềm năng, lợi thế của tỉnh đã được khai thác hợp lý, hiệu quả; tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh đạt 7,36%, cao nhất trong vòng ba năm trở lại đây; tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 7.600 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 22,35 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,57% và hoàn thành thêm 07 xã đạt chuẩn Nông thôn mới; cải cách hành chính và môi trường đầu tư, kinh doanh, khởi nghiệp được cải thiện mạnh mẽ; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đã có những chuyển biến tích cực. Chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ngày càng đi vào chiều sâu; đời sống văn hóa, tinh thần của người dân ngày càng được chăm lo, cải thiện; công tác an sinh xã hội được đảm bảo, chính sách đền ơn, đáp nghĩa được thực hiện hiệu quả. Quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế được mở rộng và đi vào chiều sâu; chủ quyền Quốc gia và an ninh biên giới được  giữ vững, vị thế của tỉnh ngày càng được nâng cao.

Thay mặt lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND và UBMT Tổ quốc  tỉnh Hà Giang, tôi xin trân trọng cảm ơn và ghi nhận những cố gắng của các cấp, các ngành trong tỉnh, của toàn dân, toàn quân và cộng đồng các doanh nghiệp đã có đóng góp vào sự phát triển của tỉnh trong năm 2017.

Kính thưa đồng chí, đồng bào!

Năm 2018, với mục tiêu thực hiện có hiệu quả “Hai khâu đột phá, năm chương trình trọng tâm” và phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 8%, thu ngân sách nhà nước đạt 2.158 tỷ đồng và thu nhập bình quân đầu người đạt 24,2 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,2%. Để đạt được các chỉ tiêu trên, ngoài việc xây dựng một chính quyền địa phương liêm chính, kiến tạo và hành động, gắn với cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ, tỉnh sẽ tập trung triển khai có hiệu quả Đề án tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng và tháo gỡ các nút thắt trong phát triển kinh tế; đồng thời, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, chương trình khởi nghiệp và thu hút đầu tư vào ba trụ cột phát triển kinh tế của tỉnh. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh; mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018, tôi kêu gọi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tỉnh nhà, kế thừa những thành tựu đã đạt được, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất ý chí, hành động; quyết tâm vượt qua khó khăn, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, hành động thực hiện nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm mới để phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng năm 2018, góp phần chung sức xây dựng quê hương Hà Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh; chất lượng cuộc sống của nhân dân ngày càng được cải thiện.

Nhân dịp năm mới, thay mặt lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND và UBMT Tổ quốc  tỉnh Hà Giang, tôi xin kính chúc toàn thể đồng chí, cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh; nhân dân Hà Giang đang sinh sống ở trong nước và nước ngoài một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng!

Chào thân ái và quyết thắng!

CHỦ TỊCH UBND TỈNH

NGUYỄN VĂN SƠN