• Hành trình tới tự hào và hạnh phúc

  Ba tuyến đường trải nghiệm sẽ là cơ hội tuyệt vời để du khách khám phá một phần Cao nguyên đá cũng như các đối tác của Công viên và người dân bản địa. Từng tuyến đều có những nét riêng, bổ sung cho nhau một cách hoàn chỉnh, và mỗi tuyến đều có thể đi về trong ngày, hoặc lâu hơn nếu có thời gian.

 • Giai điệu cuộc sống trên miền đá

  Ba tuyến đường trải nghiệm sẽ là cơ hội tuyệt vời để du khách khám phá một phần Cao nguyên đá cũng như các đối tác của Công viên và người dân bản địa. Từng tuyến đều có những nét riêng, bổ sung cho nhau một cách hoàn chỉnh, và mỗi tuyến đều có thể đi về trong ngày, hoặc lâu hơn nếu có thời gian.

 • Hành trình lên nơi khởi nguồn sự sống

  Ba tuyến đường trải nghiệm sẽ là cơ hội tuyệt vời để du khách khám phá một phần Cao nguyên đá cũng như các đối tác của Công viên và người dân bản địa. Từng tuyến đều có những nét riêng, bổ sung cho nhau một cách hoàn chỉnh, và mỗi tuyến đều có thể đi về trong ngày, hoặc lâu hơn nếu có thời gian.

 • Thông tin liên hệ Ban quản lý CVĐC

  Ban quản lý Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang, được thành lập theo quyết định số 356/QĐ-UBND, ngày 27 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang.

  Cơ cấu tổ chức của Ban quản lý gồm 02 phòng và 04 trạm, cụ thể:

  - Phòng Hành chính - Tổng hợp;

  - Phòng Nghiệp vụ;

  - 04 trạm thông tin các huyện Mèo Vạc, Yên Minh, Đồng Văn, Quản Bạ.

 • Hành trình tới tự hào và hạnh phúc

  Ba tuyến đường trải nghiệm sẽ là cơ hội tuyệt vời để du khách khám phá một phần Cao nguyên đá cũng như các đối tác của Công viên và người dân bản địa. Từng tuyến đều có những nét riêng, bổ sung cho nhau một cách hoàn chỉnh, và mỗi tuyến đều có thể đi về trong ngày, hoặc lâu hơn nếu có thời gian.

 • Giai điệu cuộc sống trên miền đá

  Ba tuyến đường trải nghiệm sẽ là cơ hội tuyệt vời để du khách khám phá một phần Cao nguyên đá cũng như các đối tác của Công viên và người dân bản địa. Từng tuyến đều có những nét riêng, bổ sung cho nhau một cách hoàn chỉnh, và mỗi tuyến đều có thể đi về trong ngày, hoặc lâu hơn nếu có thời gian.

 • Hành trình lên nơi khởi nguồn sự sống

  Ba tuyến đường trải nghiệm sẽ là cơ hội tuyệt vời để du khách khám phá một phần Cao nguyên đá cũng như các đối tác của Công viên và người dân bản địa. Từng tuyến đều có những nét riêng, bổ sung cho nhau một cách hoàn chỉnh, và mỗi tuyến đều có thể đi về trong ngày, hoặc lâu hơn nếu có thời gian.

 • Thông tin liên hệ Ban quản lý CVĐC

  Ban quản lý Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang, được thành lập theo quyết định số 356/QĐ-UBND, ngày 27 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang.

  Cơ cấu tổ chức của Ban quản lý gồm 02 phòng và 04 trạm, cụ thể:

  - Phòng Hành chính - Tổng hợp;

  - Phòng Nghiệp vụ;

  - 04 trạm thông tin các huyện Mèo Vạc, Yên Minh, Đồng Văn, Quản Bạ.

Tin mới
Thống kê truy cập
 • Đang online: 10
 • Hôm nay: 202
 • Trong tuần: 2 902
 • Tất cả: 32508

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay