image bannerimage banner
Đảng ủy Sở Văn hóa, TT&DL học tập, quán triệt các văn bản của Đảng
Cỡ chữ Tương phản
 Sáng 15/12/2022, Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các văn bản của Đảng và đối thoại với đảng viên, công chức, viên chức, người lao động 6 tháng cuối năm 2022. Tới dự có đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

         

anh tin bai

         Các đại biểu đã được báo cáo viên quán triệt về các nội dung: Nghị quyết 27-NQ/TW ban hành ngày 09/11/2022, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; Nghị quyết 28-NQ/TW ban hành ngày 17/11/2022, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về “Tiếp tục đổi mới phươnthức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thng chính trị trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 29-NQ/TW ban hành ngày 17/11/2022, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kết luận số 45-KL/TW, ngày 17/11/2022, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Tại Hội nghị, cán bộ, đảng viên cũng đã được nghe Báo cáo tổng kết và 10 sự kiện tiêu biểu của ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2022.

         Thông qua việc học tập, quán triệt tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên trực thuộc Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Từ việc tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ những điểm mới, nội dung cốt lõi của các văn bản và cách thức tổ chức triển khai thực hiện, các tổ chức cơ sở đảng linh hoạt xây dựng chương trình hành động phù hợp với thực tế, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên.

 

 

anh tin bai

Cán bố, đảng viên tham gia đối thoại với Đảng ủy, Ban Giám đốc về các nội dung công việc, chế độ chính sách

         Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đối thoại với đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Trong đó, các ý kiến tập trung vào kiến nghị, đề xuất liên quan đến hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý hoạt động du lịch; đề xuất phương án đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc…

anh tin bai

Trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

anh tin bai

Trao tặng Giải nhất cho đảng viên tham gia thi tìm hiểu về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm do Ban Chấp hành Trung ương ban hành.

         Trong khuôn khổ Hội nghị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã tổ chức công bố các quyết định thi đua, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2021, tìm hiểu về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm do Ban Chấp hành Trung ương ban hành.

 

Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 463
  • Trong tuần: 7 558
  • Tất cả: 542956

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay