image bannerimage banner
Quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia chương trình Đối tác chính thức của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn
Cỡ chữ Tương phản
 Chương trình Đối tác chính thức của Công viên địa chất (CVĐC) toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn là một chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, dịch vụ trong việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm đến với du khách trong nước và quốc tế thông qua các kênh phương tiện truyền thông của Ban quản lý CVĐC toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn. Qua đó, nâng cao chất lượng, tăng uy tín dịch vụ, sản phẩm của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch bền vững trên vùng CVĐC.

         

anh tin bai

Logo Đối tác chính thức của CVĐC Toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn

                   Khi tham gia vào hệ thống đối tác chính thức của CVĐC toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn, các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, dịch vụ sẽ được hưởng các quyền lợi như:

          1. Được in, thêu dệt, treo Logo đối tác, Logo Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn tại cơ sở kinh doanh dịch vụ; trên nhãn hiệu, ấn phẩm, quà lưu niệm để quảng cáo.

          2. Được tham gia các lớp đào tạo ngoại ngữ, tập huấn kỹ năng, các hoạt động do Ban quản lý và các đơn vị liên quan tổ chức.

          3. Được kết nối trang thông tin điện tử của cơ sở với trang thông tin điện tử của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn; được cung cấp thông tin của cơ sở cho Ban quản lý để tuyên truyền quảng bá sản phẩm, thương hiệu dịch vụ trên ấn phẩm, trang thông tin điện tử của Ban quản lý.

anh tin bai

Logo Đối tác chính thức trên bao bì các sản phẩm của cơ sở kinh doanh, dịch vụ

          Trên cơ sở các quyền lợi đó, đối tác có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các tiêu chí, các quy định hiện hành của pháp luật liên quan đến lĩnh vực kinh doanh dịch vụ như sau:

          1. Thực hiện nghiêm các Quy định hiện hành của Pháp luật liên quan đến lĩnh vực kinh doanh dịch vụ của cơ sở; các quy định khác liên quan đến Công viên địa chất và Quy chế hoạt động bảo vệ Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn.

          2. Gắn Logo đối tác chính thức, bảng cam kết, tranh ảnh, ấn phẩm tài liệu tuyên truyền về Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn tại cơ sở kinh doanh dịch vụ.

          3. Đảm bảo về chất lượng dịch vụ, niêm yết giá công khai thông tin về dịch vụ, giá bằng 3 thứ tiếng: Việt - Anh - Trung.

          4. Tham gia các lớp đào tạo ngoại ngữ, tập huấn kỹ năng, các hoạt động do Ban quản lý và các đơn vị liên quan tổ chức.

          Để đảm bảo chương trình được triển khai hiệu quả, tuân thủ theo các khuyến nghị của chuyên gia quốc tế thuộc Mạng lưới CVĐC Toàn cầu, trong cam kết của chương trình cũng nêu rõ trách nhiệm và quyền hạn của Ban quản lý khi tham gia ký kết với các doanh nghiệp, cơ sở đối tác như sau:

          Quyền hạn

          1. Cấp giấy chứng nhận, biển hiệu Logo đối tác chính thức cho cơ sở kinh doanh dịch vụ

          2. Cung cấp thông tin, ấn phẩm cho cơ sở là đối tác chính thức để tuyên truyền, quảng bá giới thiệu về Công viên địa chất

          3. Thu hồi giấy chứng nhận đối tác chính thức đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ không  thực hiện theo Cam kết.

          Trách nhiệm

          1. Tuyên truyền giới thiệu đơn vị đối tác chính thức trên các ấn phẩm và trang thông tin điện tử của Ban quản lý.

          2. Phối hợp với các đơn vị có liên quan định kỳ hàng năm đánh giá nội dung Cam kết đối với các đơn vị đối tác.

          3. Hướng dẫn về tuyên truyền, quảng bá thông tin đối với các đối tác.

anh tin bai

Logo đối tác chính thức treo tại cơ sở đối tác quán cà phê Phố Cổ

          Việc tham gia và thực hiện các cam kết của chương trình Đối tác chính là việc các đơn vị đối tác đã đặt mình vào vị trí cao hơn, có sự bảo lãnh thương hiệu sản phẩm của Công viên địa chất. Do đo, các đơn vị đối tác cần phải duy trì và tạo dựng nâng cao thương hiệu cho chính dịch vụ của đơn vị về lĩnh vực đang kinh doanh, sản xuất; tạo tính chuyên nghiệp trong kinh doanh có sự cạnh tranh công bằng, lành mạnh, khoa học và văn minh; có kết nối các hoạt động trong các lĩnh vực dịch vụ với nhau để giúp đỡ, học tập mô hình giữa các đơn vị để dần hoàn thiện cho các dịch vụ kinh doanh mà đơn vị đang hoạt động được tốt hơn.

Đính kèm Cam kết tham gia đối tác chính thức của CVĐC Toàn cầu UNESO Cao nguyên đá Đồng Văn

Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 513
  • Trong tuần: 2 513
  • Tất cả: 230523

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay